Modern düşüncenin yarattığı durumu kendi yaşantısının bir parçası haline getiren günümüz insanı, kendi doğasından uzaklaşarak yalnız bir hale gelmiştir. Gelişen teknoloji, bilimsel çalışmalardaki ilerleme, sistematikleşen düşünce biçimi, standardizasyon her ne kadar insanı birey olarak özgürleştirse de, yaşadığı hayatı içinden çıkılmaz bir hale getirerek mutsuzluğa sürüklemiştir.

Kendisiyle ve içinde yaşadığı modern zamanla hesaplaşan insanların hikayelerini irdeleyen “Modern Zaman Hikayeleri” 10 genç sanatçının durum tespitleri ve çözüm önerilerini estetik bir dille izleyiciye aktarıyor.

Ziyaretçi Sayımız: